Wat is de grens?

Een mooi begin om je in situatie veiliger te kunnen voelen is wanneer je weet waar jouw eigen grenzen liggen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de persoon, welke agressief is, helemaal niet door heeft dat hij of zij een grens over gaat. Wanneer jij je eigen grenzen kent dan kan je leren om deze, binnen een agressie situatie, te benoemen. De andere kant is dat het jou ook heel erg kan helpen wanneer jij meer inzichten weet te krijgen over de grenzen van de persoon in kwestie. Zou het zo kunnen zijn dat de persoon agressief gedrag vertoont omdat jij, weliswaar onbewust, over zijn of haar grenzen heen gaat? In jouw rol als beveiliger is het een super sterke skill om je hier heel bewust van te zijn.

Persoonlijk betrokken? 

Als professional, jouw rol als beveiliger dus, is het een kunst om een analyse te kunnen maken van een agressie situatie zonder hier persoonlijk betrokken bij te raken. Misschien heb je al wel eens te maken gehad met een situatie waar agressie aanwezig was. Kijk eens terug naar dat moment: Hoe werd jij persoonlijk geraakt? Wat deden de woorden die gezegd werden met je? Wat deed het met je toen de persoon bijvoorbeeld net iets te dichtbij je kwam staan? En hoe zou het jou, in een vergelijkbare situatie, kunnen helpen als deze persoonlijke betrokkenheid minder zou zijn?

Om als beveiliger te kunnen omgaan met agressie is het goed om te weten wat agressie is, waar het vandaan komt en wat de agressor (persoon welke agressief gedrag vertoont) met het gedrag probeert te bereiken. We zullen eerst ingaan op wat agressie nu eigenlijk precies is.

Ben jij wel eens boos?

Agressie is gedrag, het is een uitingsvorm, een communicatiemiddel. Agressie word in veel gevallen gezien als een negatieve vorm van gedrag. Dit kan komen doordat persoon een ander of zichzelf pijn of schade wil toen doen. Ook materialen, de omgeving moet het soms ontgelden. Soms bewust, soms onbewust. Belangrijk is steeds om stil te staan bij dit gedrag. Om na te gaan waar het mogelijk vandaan komt. Wat probeert de persoon in kwestie te uiten, aan te geven. Wat zijn mogelijke oorzaken, hoe moet ik dit gedrag interpreteren? Misschien ben je zelf wel eens boos of agressief? Waar komt dit bij jou vandaan? Wat gebeurt er waardoor je dit ervaart?

Jouw rol

Normen en waarden geven aan wanneer gedrag gewenst of ongewenst is. Het is niet altijd gemakkelijk om hier één grens te stellen. Welk gedrag kan wel of niet worden geaccepteerd? Of misschien wel: Bij wie kan bepaald vertoont gedrag wel of niet geaccepteerd worden?  Overal geleden bepaalde normen en waarden. Als beveiliger wordt er van je verwacht dat je hier professioneel mee om kunt gaan. Belangrijk hierbij is dat je de uitgangspunten van de organisatie met betrekking tot agressie en onveiligheid kent. Zodat je weet wat er van je verwacht wordt en ook waarop je mag rekenen wanneer je met agressie en of onveiligheid te maken krijgt.

© 2024 | Beveiligingsmatch.nl | | Alle rechten voorbehouden | Door de test te doen accepteer je onze .