Wat is de bron?

Wat is de bron?

Agressie is te verdelen in twee bronnen. Een interne bron en een externe bron. Kennis van de bron kan jou helpen de situatie te controleren. 

Intern

De interne bron van agressie is te interpreteren als agressie vanuit de persoon zelf. Dit kan komen door een aantal oorzaken. Denk hierbij aan:

 • Neurologische en neuro-chemische afwijkingen
 • Psychiatrische oorzaken.
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Pijn (fysiek)
 • Psychologische invloeden.

Misschien door alleen al naar deze termen te kijken zou je een inschatting kunnen maken van waar deze bron van agressie, binnen het vakgebied beveiliging, meer voor zou kunnen komen. Precies, zorgbeveiliging. Bovenstaande termen hebben allemaal betrekking tot agressie die vanuit een persoon zelf kan komen. Misschien heeft iemand een afwijking in de hersenen, waardoor hij of zij zich niet goed kan uiten, hierdoor kan grote frustratie ontstaan waar vanuit weer agressie kan ontstaan. Aan deze bronnen kan jij niet veel doen. Maar het is wel handig om kennis hiervan te hebben. Hierdoor kan je je inleven in de persoon en de situatie. Op de externe bronnen heb je meer invloed. Deze gaan namelijk over agressie vanuit reactie op de omgeving. Misschien herken je dit wel bij jezelf?

Extern

De externe bron van agressie is een vorm van agressie als reactie op de omgeving.

 • Angst door verandering
 • Relatieverstoring
 • Regel (maat) inbreuk
 • Over- ondervraging
 • Frustratie door machtsmisbruik
 • Belang in territorium

Laten we voor de externe bronnen een in 2020/21 actueel onderwerp als voorbeeld gebruiken. Onderwerpen als verandering hebben een direct verband met de nieuwe maatregelen vanuit het RIVM. De omgeving van een persoon veranderd drastisch. Hierop kan dus met agressie gereageerd worden. Dit omdat een persoon bijvoorbeeld niet nut van een maatregel inziet. De maatregel is dan dus in conflict met zijn belevingswereld. Wel dient de persoon in kwestie zich aan de maatregels te houden. Bedenk eens voor jezelf: Hoe ga jij om met agressie wanneer iemand het niet eens is met een verandering?

© 2024 | Beveiligingsmatch.nl | | Alle rechten voorbehouden | Door de test te doen accepteer je onze .